NGÔ ĐÌNH TRÚC / Nhiếp ảnh

Chuyện Phiếm

10 ảnh kỹ thuật số
21cm x 29.7cm mỗi ảnh
Bangkok/Berlin/London/Los Angeles/Manila/Saigon, 2005.

Chuyện Phiếm bao gồm những câu chuyện được tôi hình dung từ những bức ảnh sẵn có và đó đơn giản chỉ là những cảm xúc riêng tư của tôi. Tôi đã sao chép những bức ảnh sẵn có không phải như những cái "cửa sổ" mà như là những "tấm gương". Theo cách này, những bức ảnh là cái cớ để tôi kể những câu chuyện của riêng tôi.
Những bức ảnh sẵn có trong Chuyện Phiếm có thể được chụp về Sài Gòn, ở Sài Gòn hay có thể chẳng có liên quan gì đến Sài Gòn; nhưng tất cả chúng là dành để nói về Sài Gòn.