NGÔ ĐÌNH TRÚC / Nhiếp ảnh

Ở Việt Nam
6 ảnh Inkjet với mat-board xám bạc và khung nhôm, 60cmx60cm mỗi cái, được sắp đặt trên tường sơn nước màu hồng
Cung Nghệ Thuật Cheongju, TP. Cheongju, Hàn Quốc, 2007.
Với tôi, có những điều hiển hiện trong cuộc sống lại chẳng thể diễn đạt bằng một hình ảnh cụ thể nào. May thay, những ngôn từ là cứu cánh của tôi.
Theo cách mà tôi đã từng làm trước đây là dùng những tấm ảnh sẵn có đặt vào một bối cảnh khác để tạo ra tác phẩm nghệ thuật; lần này, những ngôn từ sẵn có trên những biển báo với ý nghĩa của chính nó được đặt vào bối cảnh của một triển lãm mỹ thuật do tôi tạo ra và đặt tên nhằm khơi gợi sự hình dung nào đó khác về xã hội Việt Nam.