NGÔ ĐÌNH TRÚC / Nhiếp ảnh

Cùng Giống Với Nhau
6 áp-phích màu trên đường phố
30cm x 42cm mỗi cái
Sài Gòn và Hà Nội, 2007.
Loạt tác phẩm Cùng Giống Với Nhau là sự tiếp nối những dự án sử dụng hình ảnh nhiếp ảnh có sẵn để tạo ra tác phẩm nghệ thuật của tôi. Ở đây, những hình ảnh nội thất này chính là ảnh chụp thương mại của tôi.
Cùng Giống Với Nhau là một sự hôn phối giữa nội dung và hình thức thể hiện tác phẩm. Làm thế nào để công khai những điều thầm kín? Làm thế nào để khai thác và biểu đạt những ẩn dụ của hình ảnh nhiếp ảnh? Bằng cách thêm vào những văn bản tận dụng sự đồng âm nhưng khác nghĩa trong tiếng Việt đã làm cho các bức ảnh trung lập này hiển lộ những phê bình của cá nhân tôi. Thêm nữa, việc trưng bày các tác phẩm này dưới hình thức áp-phích nơi công cộng là giải pháp để những thông điệp riêng tư của tôi được lắng nghe và hồi đáp trong một cộng đồng xã hội rộng lớn.