NGÔ ĐÌNH TRÚC / Nhiếp ảnh


Unilever Beauty Corner, Phu My Hung