NGÔ ĐÌNH TRÚC / Nhiếp ảnh

Ngô Đình Trúc là một nghệ sĩ thị giác sử dụng nhiếp ảnh như là phương tiện chủ yếu trong thực hành nghệ thuật của mình. Anh đã được đào tạo và hiện thời làm việc như một nhà nhiếp ảnh tự do. Nhiều tác phẩm nghệ thuật của Trúc được tạo ra bằng cách tiếp đoạt những hình ảnh sẵn có hay những hình ảnh của chính anh nhưng được tạo ra trong hoạt động nhiếp ảnh thương mại; rồi đặt những văn bản của mình lên trên những hình ảnh đó, Trúc muốn tìm cách tiếp cận lại những câu chuyện lịch sử hay những ký ức tập thể thông qua nhiếp ảnh.

 

Lý lịch nghệ thuật